Công viên Fidel
- Địa điểm: TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Quy mô: lập QH chi tiết 30ha, Dự án đầu tư công viên 16ha
- Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (phê duyệt 2016); Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập hồ sơ thiết kế thi công (phê duyệt 2017)
- Chủ đầu tư: UBND tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
- Loại hình: Công trình công cộng, công viên trung tâm thành phố
- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng, liên danh Công ty Việt Tín.
- Công trình đạt giải thưởng  Quốc gia 2020.

Thông tin liên quan:

Công viên đường Hùng Vương
- Địa điểm: KĐT phía Nam Tp Đông Hà, Quảng Trị
- Quy mô: 5,06 ha
- Hạng mục: Thiết kế quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (thiết kế và phê duyệt 2021)
- Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
- Loại hình: Công trình công cộng, công viên đô thị
- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng, liên danh Công ty Việt Tín.

Thông tin liên quan:

Công viên và hồ điều hòa Cam Lộ
- Địa điểm: thị trấn Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị
- Quy mô: 4,97 ha
- Hạng mục: Thiết kế quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (thiết kế và phê duyệt 2017)
- Chủ đầu tư: Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Cam Lộ. 
- Loại hình: Công trình công cộng, công viên đô thị
- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng, liên danh Công ty Việt Tín.

Thông tin liên quan:

Quy hoạch phân khu các phường: Đông Giang, Đông Lương, Đông Lễ
- Địa điểm: TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
- Quy mô: 236 ha
- Hạng mục: Lập quy hoạch phân khu tỉ lệ1/2.000 (thiết kế và phê duyệt 2020).
- Chủ đầu tư: Phòng quản lý đô thị TP Đông Hà. 
- Loại hình: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đô thị
- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng, liên danh Công ty Việt Tín.

Thông tin liên quan:

Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp- đô thị Việt Nam Singapore (VSIP 8)
- Địa điểm: xã Hải Trường & TT Diên Sanh, Quảng Trị
- Quy mô: 100 ha
- Hạng mục: Thiết kế quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (thiết kế và phê duyệt 2020).
- Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.
- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng, liên danh Công ty Việt Tín.

Thông tin liên quan:

Dự án chuyên gia Công ty Kiến Quốc thực hiện tại các đơn vị khác
- Khu đô thị nam cầu Trần Thị lý (79ha)
- Khu đô thị Hòa Hỉa I-3 Đà Nẵng (100ha)
- Khu du lịch từ T18 đến giáp Quảng Nam. Chi tiết>>
- Địa điểm: quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
- Chủ đầu tư: UBND TP Đà Nẵng
- Quy mô: 79 ha
- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết
- Địa điểm: quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
- Chủ đầu tư: UBND TP Đà Nẵng
- Quy mô: 100 ha
- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết
- Địa điểm: quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
- Chủ đầu tư: UBND TP Đà Nẵng
- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết
- Địa điểm: quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
- Chủ đầu tư: UBND TP Đà Nẵng
- Quy mô: 468 ha
- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết

Thông tin liên quan:

Dự án chuyên gia Công ty Kiến Quốc thực hiện tại các đơn vị khác
- QHC thị trấn Chư Sê (1000ha)
- Cầu cảng, khu hậu cần cảng Tam Hiệp- khu Kinh tế mở Chu lai (600ha)... Xem thêm>>
- Địa điểm: Thị trấn Chư Sê- huyện Chư Sê- tỉnh Gia Lai
- Chủ đầu tư: UBND huyện Chư Sê, phòng Kinh Tế- Hạ Tầng huyện Chư Sê
- Quy mô: 1.000 ha
- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000
- Địa điểm: Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (Khu công nghiệp Thaco Chu Lai)
- Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai
- Quy mô: 600 ha
- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết (thiết kế và phê duyệt 2005)
- Địa điểm: phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Chủ đầu tư: Ban quản lý Các khu công nghiệp Quảng Ngãi
- Quy mô: 52 ha
- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết
- Địa điểm: TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
- Chủ đầu tư: UBND TP Buôn Ma Thuột, phòng Quản lý đô thị TP Buôn Ma Thuột
- Quy mô: 110 ha
- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết
- Địa điểm: huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
- Chủ đầu tư: Trường Trung cấp Nghề cơ giới Quảng Ngãi (nay là trường Cao Đẳng)
- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết
- Địa điểm: phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
- Chủ đầu tư: UBND TP Buôn Ma Thuột, phòng Quản lý đô thị TP Buôn Ma Thuột
- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết
- Địa điểm: phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
- Chủ đầu tư: UBND TP Buôn Ma Thuột, phòng Quản lý đô thị TP Buôn Ma Thuột
- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết
- Địa điểm: quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Chủ đầu tư: Tổng công ty Xăng dầu quân đội
- Thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết và thiết kế công trình
- Địa điểm công trình: phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăkc
- Chủ đầu tư: UBND TP Buôn Ma Thuột, phòng Quản lý đô thị TP Buôn Ma Thuột
- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết

Thông tin liên quan:

Dự án chuyên gia Công ty Kiến Quốc thực hiện tại các đơn vị khác
- QHC Tp Hội An (6000ha)
- Khu dân cư Bắc Sơn Phong, Tp Hội An (35ha)
- Trung tâm phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (350ha)
- QH xã Tân Hiệp, Cẩm Kim, Cẩm Thanh- Tp Hội An. Xem chi tiết bên dưới
- Địa điểm: TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Chủ đầu tư: UBND TP Hội An, phòng Quản lý đô thị TP Hội An
- Quy mô: 6.000 ha
- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập nhiệm vụ và nguyên lý quy hoạch phát triển không gian đô thị (2010)
- Địa điểm: phường Sơn Phong, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Chủ đầu tư: UBND TP Hội An, phòng Quản lý đô thị TP Hội An
- Quy mô: 35 ha
- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (thiết kế và phê duyệt 2011)
- Địa điểm công trình: phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
- Chủ đầu tư: UBND thị xã Ninh Hòa, phòng Quản lý đô thị thị xã Ninh Hòa
- Quy mô: 350 ha
- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (thiết kế và phê duyệt 2013)
- Địa điểm: xã Tân Hiệp, TP Hội An
- Chủ đầu tư: UBND xã Tân Hiệp
- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập quy hoạch chung Nông thôn mới (thiết kế và phê duyệt 2013)
- Địa điểm: xã Cẩm Kim và xã Cẩm Thanh, TP Hội An
- Chủ đầu tư: UBND xã Cẩm Kim và UBND xã Cẩm Thanh
- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập quy hoạch chung Nông thôn mới (thiết kế và phê duyệt 2013)

Thông tin liên quan: