- QHC Tp Hội An (6000ha)

- Khu dân cư Bắc Sơn Phong, Tp Hội An (35ha)

- Trung tâm phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (350ha)

- QH xã Tân Hiệp, Cẩm Kim, Cẩm Thanh- Tp Hội An. Xem chi tiết bên dưới

phoi canh chinh copy.jpg
BANG TMB copy-1.jpg

QUY HOẠCH CHUNG TP HỘI AN

- Địa điểm: TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Chủ đầu tư: UBND TP Hội An, phòng Quản lý đô thị TP Hội An

- Quy mô: 6.000 ha

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập nhiệm vụ và nguyên lý quy hoạch phát triển không gian đô thị (2010)


dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-1-500-khu-dan-cu-bac-son-phong-phuong-son-phong-thanh-pho-hoi-an.jpg

KHU DÂN CƯ BẮC SƠN PHONG- TP HỘI AN

- Địa điểm: phường Sơn Phong, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Chủ đầu tư: UBND TP Hội An, phòng Quản lý đô thị TP Hội An

- Quy mô: 35 ha

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (thiết kế và phê duyệt 2011)

ninh-da-ninh-hoa-khanh-hoa.jpg

TRUNG TÂM PHƯỜNG NINH ĐA- THỊ XÃ NINH HÒA- TỈNH KHÁNH HÒA

- Địa điểm công trình: phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

- Chủ đầu tư: UBND thị xã Ninh Hòa, phòng Quản lý đô thị thị xã Ninh Hòa

- Quy mô: 350 ha

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (thiết kế và phê duyệt 2013)

tan-hiep-cu-lao-cham-hoi-an.jpgQUY HOẠCH XÃ TÂN HIỆP (CÙ LAO CHÀM) THÀNH PHỐ HỘI AN

- Địa điểm: xã Tân Hiệp, TP Hội An

- Chủ đầu tư: UBND xã Tân Hiệp

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập quy hoạch chung Nông thôn mới (thiết kế và phê duyệt 2013)

cam-kim-hoi-an.jpg

QUY HOẠCH XÃ CẨM KIM VÀ XÃ CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN

- Địa điểm: xã Cẩm Kim và xã Cẩm Thanh, TP Hội An

- Chủ đầu tư: UBND xã Cẩm Kim và UBND xã Cẩm Thanh

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập quy hoạch chung Nông thôn mới (thiết kế và phê duyệt 2013)


Thông tin liên quan:


Công viên Fidel

Khu đô thị Bắc Sông Hiếu

Khu đô thị phía Đông TP. Đông Hà

Cảng cá Bắc Cửa Việt

Chợ phường 5- TP. Đông Hà

Công viên đường Hùng Vương

Công viên và hồ điều hòa Cam Lộ

Quy hoạch phân khu các phường: Đông Giang, Đông Lương, Đông Lễ

Khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp- đô thị Việt Nam Singapore (VSIP 8)


Dự án chuyên gia Công ty Kiến Quốc thực hiện tại Viện quy hoạch xây dựng Đà Nẵng


Dự án chuyên gia Công ty Kiến Quốc thực hiện tại VCC - chi nhánh Đà Nẵng