• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
phoi-canh-fidel

CÔNG VIÊN FIDEL


- Địa điểm: TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Chủ đầu tư: UBND tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị

- Quy mô: lập quy hoạch chi tiết 30ha, lập dự án đầu tư công viên 16ha

- Loại hình: Công trình công cộng, công viên trung tâm thành phố

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng, liên danh Công ty Việt Tín. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (phê duyệt 2016); Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập hồ sơ thiết kế thi công (phê duyệt 2017)

- Công trình đạt giải thưởng  Quốc gia 2020.so-do-vi-tri-va-moi-lien-he-vung.jpg

hien-trang.jpg

so-do-co-cau-va-phan-khu-chuc-nang.jpg
ban-do-to-chuc-khong-gian-kien-truc-canh-quan.jpg
so-do-he-thong-thoat-nuoc.jpg

mat-cat-qua-be-tran.jpg
he-thong-be-tran.jpg
phoi-canh-thuc-te-fidel-1.jpg
thuc-te-fidel-1.jpg
tuong-dai-fidel.jpg
le-khanh-thanh-cong-vien-fidel.jpgThông tin liên quan:


phoi-canh-bac-song-hieu

KHU ĐÔ THỊ BẮC SÔNG HIẾU


- Địa điểm: TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị

- Quy mô: 102,5ha

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng, liên danh Công ty Việt Tín. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (thiết kế và phê duyệt 2019)so-do-vi-tri-bac-song-hieu.jpg
tong-hop-qhsdd-bac-song-hieu.jpg
tang-cao-quy-hoach-bac-song-hieu.jpg
bd-to-chuc-khong-gian-kien-truc-canh-quan-bac-song-hieu.jpg
diem-nhan-cay-xanh.jpg
cong-vien-bac-song-hieu.jpg
mat-cat-bac-song-hieu.jpg
hoa-vien-gieng-co.jpg
phoi-canh-bac-song-hieu-1.jpg
phoi-canh-bac-song-hieu-02.jpgThông tin liên quan:


phoi-canh-dong-dong-ha

KHU ĐÔ THỊ PHÍA ĐÔNG TP ĐÔNG HÀ


- Địa điểm: TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Chủ đầu tư: UBND TP. Đông Hà, Phòng Kinh tế- Kế hoạch TP. Đông Hà

- Quy mô: 111,6ha

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng, liên danh Công ty Việt Tín. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (thiết kế và phê duyệt 2018)so-do-vi-tri.jpg
qh-tong-mat-bang-sdd-dong-dong-ha.jpg
tang-cao-quy-hoach-dong-dong-ha.jpg
bd-kg-kien-truc-canh-quan-dong-dong-ha.jpg
space-syntax-dong-dong-ha.jpg
phoi-canh-dem-dong-dong-ha.jpgThông tin liên quan:

phoi-canh-cang-ca

CẢNG CÁ BẮC CỬA VIỆT


- Địa điểm: Xã Giao Mai và Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.

- Quy mô: 105ha

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng, liên danh Công ty Việt Tín. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (thiết kế và phê duyệt 2020)so-do-vi-tri-va-quan-he-ranh-gioi.jpg
ban-do-danh-gia-hien-trang-su-dung-dat.jpg
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat.jpg
so-do-quy-hoach-chieu-cao-xay-dung-cong-trinh.jpg
ban-do-to-chuc-khong-gian-kien-truc-canh-quan.jpg
phoi-canh-cau-tau-so-1-cang-ca.jpg
phoi-canh-cau-tau-so-2-cang-ca.jpg
phoi-canh-cong-cang-ca.jpg
phoi-canh-khu-quan-ly-cang-ca.jpgThông tin liên quan:


phoi-canh-cho-phuong5

CHỢ  PHƯỜNG 5- TP ĐÔNG HÀ


- Địa điểm: phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Chủ đầu tư: UBND TP. Đông Hà, Phòng Kinh tế- Kế hoạch TP Đông Hà

- Quy mô dự án: 3 ha

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng, liên danh Công ty Việt Tín. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (thiết kế và phê duyệt 2020)so-do-vi-tri.jpg
ban-do-danh-gia-hien-trang-tong-hop.jpg
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat.jpg
ban-do-quy-hoach-tang-cao.jpgso-do-to-chuc-khong-gian-kien-truc-canh-quan.jpg

phoi-canh-cho-2.jpg
phoi-canh-shop-house-1.jpg
phoi-canh-shop-house-2.jpg
phoi-canh-1.jpg

Thông tin liên quan:


phoi-canh-cv-hung-vuong (13)

CÔNG VIÊN ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG


- Địa điểm: khu đô thị phía Nam thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị

- Quy mô: 5,06 ha

- Loại hình: Công trình công cộng, công viên đô thị

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng, liên danh Công ty Việt Tín. Hạng mục: Thiết kế quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (thiết kế và phê duyệt 2021)phoi-canh-cv-hung-vuong (2).jpg
so-do-vi-tri-cong-vien-hung-vuong.jpg
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat.jpg
phoi-canh-cv-hung-vuong (3).jpg
phoi-canh-cv-hung-vuong (5).jpg
phoi-canh-cv-hung-vuong (10).jpg
phoi-canh-cv-hung-vuong (14).jpg
phoi-canh-cv-hung-vuong (1).jpg

Thông tin liên quan:


phoi-canh-khu-cong-vien-va-dieu-hoa-cam-lo

CÔNG VIÊN VÀ HỒ ĐIỀU HÒA CAM LỘ


- Địa điểm: thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

- Chủ đầu tư: Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Cam Lộ. 

- Quy mô: 4,97 ha

- Loại hình: Công trình công cộng, công viên đô thị

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng, liên danh Công ty Việt Tín. Hạng mục: Thiết kế quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (thiết kế và phê duyệt 2017)


vi-tri-khu-dat.jpg
hien-trang-canh-quan.jpg
ban-do-dia-hinh-khu-vuc.jpg
ban-do-the-hien-hien-trang-su-dung-dat.jpg
diem-nhan-cau.jpg
duong-di-dao-ven-ho (1).jpg
duong-di-dao-ven-ho (2).jpg
duong-di-dao-ven-ho (3).jpg
duong-di-dao-ven-ho (4).jpg
tieu-canh-cau-di-bo.jpg
tieu-canh-loi-di-bo.jpgThông tin liên quan:


QUY HOẠCH PHÂN KHU CÁC PHƯỜNG: ĐÔNG GIANG, ĐÔNG LƯƠNG, ĐÔNG LỄ


- Địa điểm: TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

- Chủ đầu tư: Phòng quản lý đô thị TP Đông Hà. 

- Quy mô: 236 ha

- Loại hình: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đô thị

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng, liên danh Công ty Việt Tín. Hạng mục: Lập quy hoạch phân khu tỉ lệ1/2.000 (thiết kế và phê duyệt 2020).so-do-vi-tri.jpg
ban-do-hien-trang-tong-hop.jpg

ban-do-quy-hoach-tong-mbsdd.jpg
ban-do-to-chuc-khong-gian-kien-truc-canh-quan.jpg
phoi-canh-dong-giang-dong-luong-dong-le.jpg
phoi-canh-1-dong-giang-dong-luong-dong-le.jpgThông tin liên quan:


phoi-canh-khu-tai-dinh-cu-tan-dien-bia

KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ KHU CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ VIỆT NAM SINGAPORE (VSIP 8)


- Địa điểm: xã Hải Trường và thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

- Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.

- Quy mô: 100 ha

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng, liên danh Công ty Việt Tín. Hạng mục: Thiết kế quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (thiết kế và phê duyệt 2020).vi-tri-quan-he-ranh-giioi.jpg
so do vi tri va quan he ranh gioi.jpgso-do-co-cau-va-phan-khu-chuc-nang-tan-dien-phuong-an-chon.jpg
so-do-co-cau-va-phan-khu-chuc-nang-truong-tho-phuong-an-chon.jpg
so-do-to-chuc-canh-quan-tan-dien.jpg
so-do-canh-quan-truong-tho.jpg
phoi-canh-khu-tai-dinh-cu-tan-dien.jpg
phoi-canh-khu-tai-dinh-cu-truong-tho.jpg


Thông tin liên quan:
kdt-nam-cau-tran-thi-ly.jpg

KHU ĐÔ THỊ NAM CẦU TRẦN THỊ LÝ

- Địa điểm: quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

- Chủ đầu tư: UBND TP Đà Nẵng

- Quy mô: 79 ha

- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết

kdt-hoa-hai-1-3.jpg

KHU ĐÔ THỊ HÒA HẢI I-3, TP ĐÀ NẴNG

- Địa điểm: quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

- Chủ đầu tư: UBND TP Đà Nẵng

- Quy mô: 100 ha

- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết

khu-du-lich-ven-bien-non-nuoc.jpg

QUY HOẠCH DU LỊCH VEN BIỂN TỪ T18 ĐẾN NON NƯỚC

- Địa điểm: quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

- Chủ đầu tư: UBND TP Đà Nẵng

- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết

khu-du-lich-ven-bien-non-nuoc-giap-quang-nam.jpg

KHU DU LỊCH VEN BIỂN TỪ NON NƯỚC ĐẾN GIÁP QUẢNG NAM

- Địa điểm: quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

- Chủ đầu tư: UBND TP Đà Nẵng

- Quy mô: 468 ha

- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiếtThông tin liên quan:


dieu-chinh-quy-hoach-chung-thi-tran-chu-se-huyen-chu-se-tinh-gia-lai.jpg

QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN CHƯ SÊ

- Địa điểm: Thị trấn Chư Sê- huyện Chư Sê- tỉnh Gia Lai

- Chủ đầu tư: UBND huyện Chư Sê, phòng Kinh Tế- Hạ Tầng huyện Chư Sê

- Quy mô: 1.000 ha

- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000


quy-hoach-cau-cang-khu-hau-can-cang-tam-hiep-khu-king-te-mo-chu-lai.jpg

CẦU CẢNG, KHU HẬU CẦN CẢNG TAM HIỆP- KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI

- Địa điểm: Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (Khu công nghiệp Thaco Chu Lai)

- Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

- Quy mô: 600 ha

- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết (thiết kế và phê duyệt 2005)
khu-cong-nghiep-quang-phu-mo-rong.jpg

KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG PHÚ

- Địa điểm: phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Chủ đầu tư: Ban quản lý Các khu công nghiệp Quảng Ngãi

- Quy mô: 52 ha

- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết


khu-dan-cu-pamlam-ko-sier-buon-ma-thuat-daklak.jpg

QH KHU DÂN CƯ PĂM LĂM- KÔSIA, BUÔN MA THUỘT

- Địa điểm: TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

- Chủ đầu tư: UBND TP Buôn Ma Thuột, phòng Quản lý đô thị TP Buôn Ma Thuột

- Quy mô: 110 ha

- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết


truong-trung-cap-nghe-co-gioi-quang-ngai.jpg

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ GIỚI QUẢNG NGÃI

- Địa điểm: huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

- Chủ đầu tư: Trường Trung cấp Nghề cơ giới Quảng Ngãi (nay là trường Cao Đẳng)

- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết

nha-o-xh-nha-cong-vu-nha-thuong-mai-phuong-tan-loi-tp-buon-ma-thuot.jpg

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ CÔNG VỤ VÀ NHÀ THƯƠNG MẠI PHƯỜNG TÂN LỢI, TP BUÔN MA THUỘT

- Địa điểm: phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

- Chủ đầu tư: UBND TP Buôn Ma Thuột, phòng Quản lý đô thị TP Buôn Ma Thuột

- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết

nha-o-xa-hoi-nha-cong-vu-phuong-thanh-nhat-tp-buon-ma-thuat-1.jpg

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI, NHÀ CÔNG VỤ THÀNH NHẤT

- Địa điểm: phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

- Chủ đầu tư: UBND TP Buôn Ma Thuột, phòng Quản lý đô thị TP Buôn Ma Thuột

- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết

khu-kho-xang-dau-k83.jpg

KHO XĂNG DẦU K83-  LIÊN CHIỂU- ĐÀ NẴNG

- Địa điểm: quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Xăng dầu quân đội

- Thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết và thiết kế công trình

kdc-to-dan-pho-4-tan-lap-tp-buon-ma-thuot.jpg

KHU DÂN CƯ TỔ DÂN PHỐ 4- PHƯỜNG TÂN LẬP- TP BUÔN MA THUỘT

- Địa điểm công trình: phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăkc

- Chủ đầu tư: UBND TP Buôn Ma Thuột, phòng Quản lý đô thị TP Buôn Ma Thuột

- Chủ trì thiết kế: KTS. Dương Văn Hoàng, thực hiện tại VCC- chi nhánh Đà Nẵng. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết


Thông tin liên quan:


phoi canh chinh copy.jpg
BANG TMB copy-1.jpg

QUY HOẠCH CHUNG TP HỘI AN

- Địa điểm: TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Chủ đầu tư: UBND TP Hội An, phòng Quản lý đô thị TP Hội An

- Quy mô: 6.000 ha

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập nhiệm vụ và nguyên lý quy hoạch phát triển không gian đô thị (2010)


dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-1-500-khu-dan-cu-bac-son-phong-phuong-son-phong-thanh-pho-hoi-an.jpg

KHU DÂN CƯ BẮC SƠN PHONG- TP HỘI AN

- Địa điểm: phường Sơn Phong, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Chủ đầu tư: UBND TP Hội An, phòng Quản lý đô thị TP Hội An

- Quy mô: 35 ha

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (thiết kế và phê duyệt 2011)

ninh-da-ninh-hoa-khanh-hoa.jpg

TRUNG TÂM PHƯỜNG NINH ĐA- THỊ XÃ NINH HÒA- TỈNH KHÁNH HÒA

- Địa điểm công trình: phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

- Chủ đầu tư: UBND thị xã Ninh Hòa, phòng Quản lý đô thị thị xã Ninh Hòa

- Quy mô: 350 ha

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (thiết kế và phê duyệt 2013)

tan-hiep-cu-lao-cham-hoi-an.jpgQUY HOẠCH XÃ TÂN HIỆP (CÙ LAO CHÀM) THÀNH PHỐ HỘI AN

- Địa điểm: xã Tân Hiệp, TP Hội An

- Chủ đầu tư: UBND xã Tân Hiệp

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập quy hoạch chung Nông thôn mới (thiết kế và phê duyệt 2013)

cam-kim-hoi-an.jpg

QUY HOẠCH XÃ CẨM KIM VÀ XÃ CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN

- Địa điểm: xã Cẩm Kim và xã Cẩm Thanh, TP Hội An

- Chủ đầu tư: UBND xã Cẩm Kim và UBND xã Cẩm Thanh

- Chủ nhiệm dự án: KTS. Dương Văn Hoàng- Công ty Kiến Quốc. Hạng mục: Lập quy hoạch chung Nông thôn mới (thiết kế và phê duyệt 2013)Thông tin liên quan: